Octaaf Goeman - Voorzitter

Aimé Van Acker

Jimmy Maerschand

Freddy Chalmet

Tanja Goeman

Peter De Vijlder

Dirk Den Haese

Johny Welkenhuysen